تبلیغات و ارائه خدمات نظافتی و اعزام کارگر
تلفن ۰۹۱۵۹۱۷۵۰۲۷
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 21:49  توسط احیا محمد فرهمند   | 

شرکت خدماتی و تامین نیروی انسانی 
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 21:45  توسط احیا محمد فرهمند   | 

 نظافت خدمات پرستاری   نماشویی   اجرایی
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 21:41  توسط احیا محمد فرهمند   | 

اریا بدر شرق تازگی و رونق اعزام کارگر مقطعی خانم و آقا جهت نظافت منازل، ادارات، راه پله اعزام نیروی ثابت خانم و آقا بصورت روزانه، هفتگی و قراردادی اعزام نظافتچی، آبدارچی، خدمات کار، سرایدار اعزام مهماندار جهت پذیرایی از مجالس شما
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 21:40  توسط احیا محمد فرهمند   | 

منازل ادارات راه پله ، سازمان ها
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 21:32  توسط احیا محمد فرهمند   | 

نظافت اریا  , اسبابکشی و اعزام کارگر پرستار شبانه روزی و ساعتی جهت مراقبت از سالمند و کودک
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 21:29  توسط احیا محمد فرهمند   | 

نظافت پذیرایی
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 21:26  توسط احیا محمد فرهمند   | 

نازل - ادارات - راه پله منازل - ادارات - راه پله , سرایدار - نگهبان - آبدارچی منازل - راه پله - ادارات , نماشویی - کفسابی - سرایدار , خدمتکاروآبدارچی (شبانه روزی) اعزام نیروی خدماتی (خانم و آقا) جهت نظافت منازل راه پله ها و محل کار همشهریان گرامی تسویه به شرط رضایت تماس با تلفن همراه تا 10 شب ۰۹۱۵۹۱۷۵۰۲۷ اقای فرهمند
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 21:25  توسط احیا محمد فرهمند   |